Introduction

Kealoha Cristiano Okalani

I am someone who understands the importance of loving oneself, this planet and all life.

I was born a claircognizant, clairsentient, clairvoyant and clairaudient. I remember how challenging it was as a child, not knowing how to deal with, to whom to talk to... framed into the collective consciousness, religious dogmas and family beliefs. Today, I am referred as Healer, a Mystic, a Master, indeed the Highest Truth is, Creator/ God/ Universal Force/ Higher Consciouness works through me.

Love & Gratitude,
Kealoha Cristiano Okalani

Commitment, Accountability, Understanding and Support

Holistic & Quantum mystic Kealoha Cristiano Okalani, provides services focusing on emotional, psychological, physical and spiritual well-being.

Holistic & Quantum Treatments serve as a way of activating what is known as life-force energy, (also know as, bio-energy, chi, qi, mana, prana, or zero-point energy), for the purpose of restoring and balancing the mind, body & spirit, (not specific to one religion but accepting them all).

Professionalism and Experience

Alternative, holistic, vibrational, and complementary medicine contributed to remind me about the attributes of my Self (Soul), the sacredness and wholeness of my existence as an Infinite Being.

Emotional, Psychological, Physical & Spiritual Well-being.

I can teach you how you can help yourself and improve all aspects of your life (from your personal, social, academic, to your professional life), by achieving the harmonious connection of body, mind & soul.

I also support humanity as a Self-Motivation & Self‑Improvement author.

Reviews

胡炜翊
胡炜翊
12/24/2020

无论在生命进程的任何进度阶段,你都需要得到西塔。
你的灵魂没有伤痕,它需要治愈。治愈而唤起你曾遗失的渴望---灵性,能力与天赋。相比存在于颜色与食物中的"治愈系"体感,西塔生命方式是一套更合理,艺术性更强完整的程式,下载真实,持久,再生的物质存在与精神体验。
你需要一门人类学,作为想象力的激发本源与作为生物存在稳健的根基,而可以真正完成你的家庭在孩提时期对你日后生命最根本和美好的祝愿---愿你茁壮,愿你成长。
你的使命,是救赎。
不是苦难,是热烈,是渴望,与深爱。
加入Kealoha家庭!生命中,我们将一度会见你。

Meihui Qi
Meihui Qi
10/20/2020

Kealoha是疗愈师的疗愈师,他是人生的导师,他有着深刻的洞见且待人真诚、善良,他能清楚的看到你的真相并给予最大的帮助,他帮你找到永恒的快乐和自由,不被外界束缚,推荐给大家!

Jaqueline Durães
Jaqueline Durães
10/16/2020

Obrigada por ter me ajudado nas sessões que tive contigo, me mostra sempre o caminho a seguir com clareza, calma e confiança. Ao término de cada sessão me sinto mais conectada com Deus em mim, me sinto mais otimista e calma. Quando me sinto perdida, vc me ajuda para que eu consiga por si só encontrar a resposta e o caminho melhor que devo seguir. Obrigada ?, siga com este dom de ajudar e mostrar com clareza as pessoas a encontrarem o melhor de si e suas respostas.

Kekoa Tango
Kekoa Tango
10/15/2020

He wahi leo mahalo kēia iā Kealoha no ke aʻo ʻana mai iaʻu i ka ʻike, ka mana a me ke aloha a Ka Haku. Na ka hana a Kealoha e kākoʻo a kōkua mai iaʻu ma nā mea āpau o koʻu ola. Hoʻoikaika ʻia ka pilina me Ka Haku, ka ʻāina, nā kūpuna a me nā ʻaumākua. ʻO ka mauliola ka mea nui o ko kākou mau ola a inā he pono nā mea āpau o ke ola, e ola nō kākou me ke aloha he nui. ʻO ke aloha nō ka mea a kākou e hōʻike aku ai i ko kākou mau ʻohana, hoaloha, hoa hana a me ka ʻāina. I ko kākou mālama ʻana i ke kino, ka naʻau a me ka puʻuwai, e maikaʻi ana ko kākok mau ola. E ʻike au i koʻu kuleana ma ia honua nei a he waiwai ko ia no ka lehulehu. He kumu nō ko kēla me kēia kanaka ma ka honua a ua ʻimi a loaʻa iaʻu ke kumu i mea e mālama aku ai i nā keiki o Hawaiʻi nei ma ka ʻōlelo a me ʻike Hawaiʻi. I ka wā ma mua, kaumaha loa au a manaʻo au ʻaʻohe oʻu kumu i koʻu ola a i ko māua ʻo Kealoha launa ʻana, ua hoʻololi ʻia koʻu ola a nui ka hauʻoli. E pule au i Ka Haku, koʻu mau kūpuna nā mea i hala a me ka ʻāina no ka hoʻomalu, mālama, kākoʻo a kōkua ʻana mai ma nā mea āpau. Mahalo au iā lākou pākahi āpau no nā mea no ka pono o koʻu noho honua ʻana.
Me ke aloha a me ka haʻahaʻa nō hoʻi
-Kekoa Tango

Desi G Ivanova
Desi G Ivanova
11/21/2018

To be successful and stretch beyond your fears requires a calm mind, peaceful soul and a full heart. That is why Energy healing and working on your well-being is absolutely crucial and you must surround yourself with people and modalities that help you achieve that. I highly recommend Kealoha. He's a truly amazing healer, in the purest form. His connection and alignment to source are unshakable and therefore he can channel everything you need for your personal growth. He's also a wonderful human and a gentle spirit.

Lori Love
Lori Love
11/15/2018
Slawomir Grobicki
Slawomir Grobicki
10/19/2018

Marta Cerovečki
Marta Cerovečki 04/27/2018

I had a couple of sessions with Cris and was so ridiculously happy, relaxed and calm each time afterward, like I had spent a year at a spiritual wellness spa for body, mind and soul, that's how good it was. He is incredibly intuitive, sharp, and so lovely he shines through his eyes and his voice. I just spoke to him and I am feeling high on life and drunk with joy. Cris is the best of the best. He truly is.